Stručnost i pouzdanost u radu obezbedila nam je mnogobrojne poslovne partnere i klijente, koji su nas izabrali za siguran oslonac u svom poslovanju.

Svi naši dobavljači isporučuju homologovane proizvode, proizvode sa BER certifikat (kojim se potvrđuje istovetnost karakteristika određenog rezervnog sa originalnim delom), ISO i druge neophodne sertifikate kojima se garantuje visok kvalitet proizvoda. Naši dobavljači su, pored drugih, i STEP, Man Hummel, Technolub, Shopgroup, Delmax, Sanel, GP Group, A.E.S Serbia, Hemtex i drugi.

Kontinuirano pratimo ponudu autodelova na svetskom tržištu, kao i potrebe i želje naših klijenata. Na taj način smo u mogućnosti da im pružimo najbolji izbor proizvoda  i kvalitet usluga.

Među našim klijentima nalaze se i državne i privatne firme kao i fizička lica koja su prepoznali kvalitet u prodaji i vršenju usluga u našoj prodavnici i autoservisima:

G4S Secure Solutions doo
Jakotehna doo
Lomax Company
Milmar put doo
Alpha Bank
Auto kuća Kole doo
AWT International doo
Axxon-Trading doo
Busmag doo
Camy doo
Cummins Serbo Monte doo
DHL International doo
Eko San Zavod za dezin.
Eko San doo

 

Stevan Stil doo
Veletabak doo
Son Trade

i drugi...