Kontrola – pregled trapa

Delovi trapa su potrošni delovi i zahtevaju redovnu kontrolu pre nego što primetite neispravnost u radu i time ugrozite sopstvenu bezbednost. Istrošenost i oštećenje delova trapa direktno utiče na bezbednost vožnje tako da je neophodno redovno kontrolisati stanje i zameniti neispravne delove sistema oslanjanja (trapa).

Preporučujemo da periodičnu kontrolu – pregled trapa odradite u sledećim slučajevima:

  • Prilikom jačeg udarca u rupu ili ivičnjak,
  • Kada vozilo vuče u stranu,
  • Gume škripe prilikom skretanja čak i pri malim brzinama,
  • Gume se neravnomerno troše,
  • Lupanje prilikom prelaska prepreke na putu
  • Pre odlaska na duži put.
  • Najbitnije je da ne ignorišete bilo koji simptom jer mali kvar može da dovede do veoma skupih popravki a time i ugrožavate sopstvenu bezbednost.

Vizuelna kontrola – pregled trapa

Vizuelnim pregledom trapa može se pouzdano ustanoviti stanje i istrošenost delova trapa, zazori u sponama, kuglama, oscilujućim ramenima, letvi volana

Kontrola trapa aparatima

Kontrola trapa na aparatima je provera geometrije vozila kojom se može ustanoviti podešenost trapa kao i stanje celokupne šasije vozila.