Kontrola svetlosne signalizacije

Sistem osvetljenja na vozilima sadrži svetlosne i signalne uređaje ugrađene na prednjem i zadnjem delu vozila, sa strane vozila, i u nekim slučajevima na vrhu vozila. Cilj ovog sistema je da obezbedi vozaču sigurno upravljanje vozilom, po mraku i lošim vremenskim uslovima, kao i da ukaže na prisustvo vozila i njegovu poziciju, veličinu, pravac kretanja i vozačevu nameru u kretanju vozila.

Besprekorno funkcionisanje sistema osvetljenja je veoma bitno sa stanovišta bezbednosti. Sijalice normalno imaju svoj vek trajanja (koji je teško predvideti) i zahtevaju zamenu, najčešće kad pregore. Zbog toga je potrebno redovno kontrolisati ispravnost sijalica.

Usluga podrazumeva

Na Vaš zahtev izvršićemo proveru ispravnosti sledećih sijalica

  • Kratka svetla,
  • Duga svetla
  • Dnevna svetla
  • Poziciona svetla (napred i pozadi),
  • Pokazivači pravca (napred, bočno i pozadi),
  • Stop svetla,
  • Rikverc svetla,
  • Svetla za maglu,
  • Svetla registarske tablice.