Provera iskrivljenosti kočionih diskova i glavčine

Jedan od najčešćih simptoma iskrivljenosti diska je podrhtavanje volana prilikom kočenja. Međutim, iskrivljenost diskova ne mora uvek da bude uzrok podrhtavanju. Ako postoji sumnja, vrši se provera iskrivljenosti odnosno provera koncentričnosti kočionih diskova.

Provera se vrši na diskovima montiranim na automobilu. Provera se vrši pomoću komparatera koji ima preciznost merenja od 0,01 mm. Za izmerena odstupanja van granica preporučenih vrednosti potrebno je promeniti diskove.

Glavčina može, takođe, da bude odgovorna za preveliko bacanje diska. Merenje bacanje glavčine takođe je deo ispitivanja. Ako merenje pokazuje vrednosti koje odstupaju od dozvoljenih, potrebno je zameniti glavčinu!