Zamena zatezača (španera)

Zatezač (španer) zupčastog kaiša je deo sistema zupčastog kaiša i služi za održavanje konstantne zategnutosti zupčastog kaiša. Preporuka je da se delovi koji imaju tendenciju da se istroše u približno isto vreme, menjaju zajedno. Tako se i zamena španera obavlja zajedno sa ostalim delovima seta zupčastog kaiša. Postavljanje novog kaiša na izlizani španer može samo da ubrza propadanje kaiša.

Redak je slučaj da zatezač otkaže pre isteka preporučenog intervala za zamenu.

Pošto ih je teško ispitati bez skidanja, obratite pažnju na specifične znakove koji upozoravaju na probleme sa zatezačem.

  • Zveckanje prilikom startovanja motora ili prilikom ubrzavanja.
  • Povremeno zujanje može biti znak da su ležajevi španera u lošem stanju.
  • Škripanje ili piskav zvuk prilikom menjanja brzine ukazuje na moguću neispravnost španera.