Servis auto klima

Redovno servisiranje auto klima je od vitalnog značaja za ispravno funkcionisanje klima uređaja u vozilu. Time se održava tehnička ispravnost i produžava trajanje kompresora i ostalih delova sistema klime.

Servisiranje je poželjno obaviti svake godine i to pre početka sezone. U redovan servis auto klime spada i dezinfekcija klima uređaja odnosno antibakterijsko čišćenje ventilacionih kanala i isparivača klime kao i zamena polen filtera. Redovnim održavanjem auto klime omogućava se njen ispravan rad.

Ispitivanje čistoće novog freona R1234yf u sistemu klime

U servis klime smo uvrstili uslugu Ispitivanja čistoće rashladnog sredstva u sistemu auto klima, uređajem za identifikaciju rashladnog sredstva R1234yf.

Opširnije…

Dezinfekcija auto klime

Profesionalni tretman dezinfekcije auto klima Wynn’s Airco-Clean je na svetskom tržištu jedinstven po vrhunskom kvalitetu i efikasnosti! Ultrazvučno raspršivanje proizvoda Wynn’s Airco-Clean, obezbeđuje potpunu i garantovanu dezinfekciju kompletnog klima sistema i ventilacionih kanala.

Opširnije…

Servis auto klima sa R1234yf

U ponudu smo uvrstili i Servis auto klima uređaja sa novim rashladnim sredstvom R1234yf. Servisiramo auto klima uređaje novih modela vozila (od 2012.g.) koji koriste novi freon, najsavremenijim uređajem za servisiranje auto klima novije generacije.

Opširnije…

Čišćenje ventilacionih kanala

Niže temperature na površini isparivača klime, dovode do kondenzacije vlage. Kapljice vode bivaju zarobljene u saću rashladnog sistema. Tokom rada, spoljašnje nečistoće (prašina, lišće, insekti, polen, nikotin) se talože na isparivaču. Ovakvi uslovi (vlaga + mrak + toplota) čine idealan ambijent za rast mikroorganizama.

Opširnije…

Zamena isparivača klime

Zamena isparivača

Popravka instalacije klime

U pripremi

Provera curenja sistema klime

U pripremi

Servis auto klima

Najčešće pritužbe na rad auto-klima uređaja se odnose na njegovu smanjenu efikasnost, ili pojavu pojačane buke i neprijatnih mirisa prilikom korišćenja. Redovnim servisiranjem klima uređaja na vašem vozilu omogućava se njegov ispravan rad, produžava trajnost kompresora i ostalih delova sistema.

Opširnije…