Servis auto klima sa R1234yf

U ponudu smo uvrstili i Servis auto klima uređaja sa novim rashladnim sredstvom R1234yf. Servisiramo auto klima uređaje novih modela vozila (od 2012.g.) koji koriste novi freon, najsavremenijim uređajem za servisiranje auto klima novije generacije.

Početkom 2012. godine počela su da se proizvode vozila sa klima uređajima koja koriste novi freon R1234yf. Novo rashladno sredstvo je razvijeno pre svega zbog očuvanja životne sredine. Ekološki freon je počeo da se koristi 2012. godine a svi proizvođači vozila biće u obavezi da ga koriste od 2017.g. Praktično sva nova vozila će imati klima uređaj sa novim rashladnim sredstvom.

Novi freon R1234yf je razvijen u skladu sa ekološkim normama i nije agresivan prema životnoj sredini. Prilikom eventualnog curenja sistema klime, gas se brzo razlaže na komponente koje nisu štetne za prirodu. Sa druge strane je zapaljiv i potrebno je pažljivo rukovanje i najnovija servisna oprema za bezbedno servisiranje klima uređaja.

Zašto održavati auto klime

Novi freon se ne razlikuje po funkciji od starih tipova rashladnih sredstava, što znači da je i dalje potrebno redovno servisirati sistem auto klima. Takođe se postavlja pitanje ispravnog servisiranja, tj da li se u sistemu predviđenom za rad sa freonom R1234yf, nalazi predviđeno rashladno sredstvo! Potrebno se izvrši i detekcija tipa rashladne tečnosti, odnosno proveriti da li je ranije izvršena dopuna nekim drugim (jeftinijim) freonom. Naime, R1234yf je skuplji i pojedini “serviseri” koriste stari R134a za servisiranje novih auto klima, što ima nesagledive posledice za kompresor klime ili ceo sistem.

Koliko često

Proizvođači vozila preporučuju da se sistem auto klima servisira svake 2 godine i to ako je u ispravnom stanju. Prosečan vlasnik automobila sa dolazi u servis kada klima-uređaj prestane da radi i tada se suočava sa ozbiljnim kvarovima i velikim ulaganjima.

Razlozi za redovno servisiranje auto klima su brojni a navešćemo samo najvažnije:

  • Klima uređaj u normalnom radu gubi godišnje od 3-8% rashladne tečnosti
  • Rashladna tečnost je higroskopna pa se prilikom servisiranja odstrani velika količina vlage u sistemu.
  • Nedostatak rashladne tečnosti znatno smanjuje efikasnost auto klime i može uzrokovati teže kvarove.
  • Servisiranjem klime se vrši provera zaptivenosti sistema. Pravovremeno otkrivanje curenja može da spreči teže i skuplje kvarove.
  • Redovnim održavanjem se produžava radni vek uređaja.

Koju opremu koristimo

Auto klime sa novim freonom servisiramo Automatskom klima servisnom stanicom koja omogućava besprekorno servisiranje. Uređaj je predviđen da radi sa novim fluidom R1234yf. Servisna stanica vrši i vakumiranje sistema i time omogućava ispitivanje na curenje kao i nepropusnost sistema klime.