Zamena delova trapa

Trap automobila čine međusobno povezane komponente koje zajedno obezbeđuju sigurno upravljanje vozilom. Zamenom neispravnih delova obezbeđuje se sigurno ležanje i upravljanje vozilom i doprinosi manjem trošenju guma i ekonomičnijoj vožnji..

Zašto zameniti neispravne delove trapa

Delovi trapa tokom normalnog rada trpe velika opterećenja jer na sebe preuzimaju deo sile koja se prenosi sa točkova na karoseriju. Gumeni delovi trapa tom prilikom se habaju a neretko i oštećuju i kao takvi mogu ugroziti bezbednost vožnje. Osim toga, nije retko da se i metalni delovi, usled oštrijih uslova vožnje i lošeg stanja puteva, iskrive i tako poremete geometriju vozila što dovodi do nebezbedne vožnje ili nepravilnog trošenja guma.

Koliko često je potrebno zameniti delove trapa

Istrošenost i stanje delova trapa u velikoj meri zavisi od uslova i načina vožnje. Delovi trapa se menjaju po potrebi u zavisnosti od stanja u kome se nalaze. Veoma je važno redovno kontrolisati stanje i ispravnost delova trapa.

Prekontrolišite stanje trapa:

  • Svakih 15-20.000 km,
  • Jednom godišnje u slučaju da prelazite manje kilometraže,
  • Pre polaska na duži put,
  • Posle prelaska preko udarne rupe ili ivičnjaka,
  • Kada primetite da automobil vuče u stranu,
  • Kada primetite neravnomerno trošenje guma,
  • Pre centriranja trapa.