Koja je funkcija motornog ulja?

Osnovna uloga motornog ulja je podmazivanje. Kretanjem delova motora jedan uz drugi nastaje trenje. Ova sila troši korisnu energiju koja nastaje radom motora tako što stvara velike količine toplote. Trenje stvara još jedan problem – trošenje delova motora, što može smanjiti efikasnost motora. Ovo dovodi do povećanja potrošnje goriva i smanjenja snage koju motor razvija. Zadatak motornog ulja je da podmazivanjem smanji ovo trenje. Ulje stvara tanak film između pokretnih površina u motoru i na taj način smanjuje silu trenja među njima. Tako se smanjuje temperatura i trošenje ovih površina.

Motorno ulje ima i zaptivnu ulogu, zaptivanjem sprečava prodiranje produkata sagorevanja u karter. Ulje ima i ulogu odvođenja toplote. Svojom cirkulacijom ono odvodi deo toplote sa delova motora preko kartera na okolinu.

Sagorevanjem u motoru nastaju čestice čađi. Najveći deo ovih čestica se izbaci kroz izduvnu granu, ali jedan manji deo njih, prođe između zida cilindra i klipa prema karteru motora i na taj način dospevaju u ulje. Ulje nema mogućnost razgradnje čestica čađi. Njegov zadatak je da ih okruži česticama aditiva i tako spreči povezivanje čestica čađi u mulj, koji može značajno oštetiti motor. Zbog prisustva fino raspršenih čestica čađi koje čak ni filter ne može odvojiti, ulje vrlo brzo potamni, što znači, da ono dobro obavlja svoj zadatak održavanja unutrašnje čistoće motora.

Motorno ulje sprečava koroziju delova motora. Korozija nastaje zbog vodenog kondenzata u motornom ulju (koji nastaje zbog velikih temperaturnih promena kojima je ulje izloženo) i delovanja sumporne i sumporaste kiseline koje nastaju kao produkti sagorevanja. Ulje mora biti sposobno da neutralizuje ove kiseline. Ta sposobnost se meri totalnim baznim brojem (tbn)).

Trenjem metalnih delova u motoru, neminovno nastaju mikroskopske čestice metalne piljevine. Ako bi ova piljevina kružila uljem, vremenom bi došlo do oštećenja delova motora. Zbog toga se koristi filter ulja. Filter ima ulogu da prikuplja čestice koje bi mogle da oštete motor, ako bi slobodno kružile sa uljem.

Hemijski sastav motornih ulja

Osnovu motornih ulja čine bazna ulja. Njima se dodaju aditivi da bi se ispoštovali zahtevi u smislu performansi ulja (produžen vek izmene, kvalitet, ekološke norme…). Dakle, motorno ulje se sastoji od baznog ulja i aditiva. U zavisnosti od porekla baznih ulja u motornom ulju, razlikujemo mineralna, sintetička i polusintetička (mešavina prva dva) motorna ulja.

Mineralna ulja

Bazna ulja u mineralnim motornim uljima potiču uglavnom iz nafte, čijom se preradom u rafineriji dobija bazno ulje. Mineralna motorna ulja se koriste kod starijih tipova motora.

Polusintetička ulja

Polusintetička motorna ulja kao bazno ulje koriste mešavinu mineralnih i sintetičkih ulja. Grubo možemo reći da se koriste u motorima koji imaju katalizator.

Sintetička ulja

Sintetička motorna ulja imaju za osovu bazna ulja koja nastaju hemijski, u laboratorijama. Ovo se radi zbog toga što mineralna ulja ne mogu zadovoljiti sve zahteve koje moderni motori zahtevaju. Upotreba sintetičkih ulja je neophodna kod motora modernijih konstrukcija, posebno kod onih sa turbo-kompresorima. Za razliku od mineralnih, sintetička ulja pružaju duži period izmene, bolje štite motor, trpe veća temperaturna opterećenja, sadrže bolje aditive za čišćenje motora, smanjuju potrošnju goriva…

Ulja za motore sa velikim pređenim kilometražama

Na tržištu postoje ulja za motore sa većim pređenim kilometražama. Njihovi proizvođači ih preporučuju uglavnom za vozila koja su prešla više od 120.000 – 130.000 km.

Ova ulja sadrže aditive koji:

  1. sprečavaju sagorevanje ulja ukoliko prođe u komoru za sagorevanje usled oslabljenog dihtovanja između klipa i zida cilindra
  2. poboljšavaju zaptivanje istrošenih delova, tako što prodiru u zaptivke i šire ih, hemijski reagujući sa njima.

Mišljenja o upotrebi ovih ulja su veoma različita.

Pri izboru vrste ulja za motor u Vašem automobilu, pridržavajte se preporuke proizvođača vozila! Ako niste sigurni koje je ulje dobro za Vaš motor, pogledajte uputstvo za upotrebu vozila, servisnu knjižicu, ili kontaktirajte ovlašćeni servis za Vaš tip vozila!

Provera nivoa i zamena ulja

Osim toga koje ulje se koristi, od izuzetnog je značaja da redovno proveravate nivo ulja u motoru i da ga redovno menjate. Proveravajte nivo ulja bar jednom u dve nedelje.

Dolivanje ulja

Ulje dolivajte kada se nivo približi oznaci MINimum, ali nikada ispod nje. Takođe, nikada nemojte sipati ulje preko oznake MAXimum. Teorija kaže da mešanje mineralnih i sintetičkih ulja ne treba da stvori probleme, jer su ta ulja međusobno kompatibilna. Međutim, praksa to ne preporučuje. Nikada ne mešajte ulja različitih gradacija (a po mogućstvu ni kvaliteta).

Zamena ulja

Menjajte ulje u skladu sa servisnim intervalom za Vaše vozilo. Motori automobila koji se voze pretežno na kratkim relacijama zahtevaju češće zamene ulja. Kada menjate ulje, obavezno zamenite i filter ulja. U njemu se skupljaju čestice nečistoće koje prođu kroz filter vazduha i one koje nastanu kao produkt sagorevanja. Osim toga, filter skuplja i čestice koje otpadnu sa delova motora tokom njegovog rada.

Starost ulja

Postavlja se pitanje koliko najviše ulje sme biti staro da bi moglo da se koristi kao novo. Vrlo je teško dati odgovor na ovo pitanje. Stanje ulja mnogo više zavisi od načina čuvanja, nego od same starosti. Ako se izlaže čestim temperaturnim promenama ili vlazi, mnogo brže će izgubiti svojstva. Ulje je najbolje čuvati neotvoreno. Osim toga, ako imate nameru da u relativno nov automobil sipate ulje koje je staro nekoliko godina, proverite da li ono zadovoljava zahteve performansi proivođača vozila. Ako se ulje čuva na sobnoj temperaturi, smatra se da se može koristiti kao novo i posle 3 godine.

Odlaganje iskorišćenog ulja

U iskorišćenom ulju, potrošeni su samo aditivi. Takvo ulje ne treba bacati ili koristiti za grejanje. Najbolje je sakupljati ga i davati rafinerijama na preradu. Kada se iz njega odstrane nečistoće, dobija se bazno ulje. Dodavanjem aditiva takvom baznom ulju, dobijamo novo motorno ulje.

Koje ulje izabrati?

Ovo pitanje se vrlo često postavlja. Ako ste u mogućnosti, držite se proverenih proizvođača i što boljeg kvaliteta ulja. Što je kvalitetnije ulje koje sipate, motor će bolje i lakše raditi, a samim tim će Vas služiti tokom većeg broja kilometara. Cena kvalitetnog ulja je mnogo niža nego svota novca koju treba izdvojiti za popravke motora koje su mogle biti sprečene upotrebom kvalitetnijeg ulja. Šta god da izaberete, držite se preporuka proizvođača vozila o viskoznosti i karakteristikama ulja! Automika svojim korisnicima nudi najbolja ulja iz ponude SHELL programa koja su poznata po svom kvalitetu.

Izvor: http://www.auto-delovi.org/