Pritisak vazduha u pneumaticima je, pored bezbednosti, veoma važan i za ekonomičnost

Pritisak vazduha u pneumaticima je, pored bezbednosti, veoma važan i za ekonomičnost. Ukoliko je pritisak suviše slab, raste otpor kotrljanja pneumatika a time i potrošnja goriva. Veliku ulogu igra i aerodinamika, mada na ovom polju slabo možemo da utičemo – ipak, trebalo bi voziti sa zatvorenim prozorima i skinuti krovne nosače ukoliko je moguće (savremeni automobili imaju aerodinamične nosače koji nisu toliko problematični). Uticaj aerodinamike drastično raste na brzinama preko 90 km/h, tako da ćete primetiti solidnu razliku ukoliko se krećete ovom brzinom ili npr. 130 km/h.

Ukoliko želite da redukujete troškove za gorivo, osnovni savet glasi: bez naglih ubrzavanja i kočenja

Ukoliko želite da redukujete troškove za gorivo, osnovni savet glasi: bez naglih ubrzavanja i kočenja. Drugim rečima, pratite situaciju ispred sebe i blagovremeno planirajte svoje poteze u odnosu na druga vozila.

Kada se kaže bez naglih ubrzavanja, ne misli se da potrošite čitav minut kako biste stigli do brzine od 60 km/h – treba umerenim, ali odlučnim pritiskanjem papučice gasa dostići željenu brzinu i održavati je što duže, naravno u zavisnosti od uslova na putu. Usporavajte prostim oduzimanjem gasa i prebacivanjem u niži stepen prenosa (kočenje motorom).

Klima uređaj koristite samo ukoliko vam je zaista potreban, jer on bez problema podigne potrošnju za čitav litar

Klima uređaj koristite samo ukoliko vam je zaista potreban, jer on bez problema podigne potrošnju za čitav litar.

Naravno, motor mora da bude u potpunosti ispravan, jer će u suprotnom gore navedeni saveti biti od male koristi.

Izvor: www.automobilizam.net