Uprkos tome što savremeni dizel motori, između ostalog zahvaljujući DPF-u, relativno malo zagađuju vazduh u odnosu na nekadašnje dizelaše, ipak izbacuju mnogo azotnih oksida koji su veoma štetni i po ljudsko zdravlje i po životnu okolinu.

Kada je 2005/2006. godine uveden Euro 4 standard u EU za sva nova vozila, dizelaši su smeli da izbacuju najviše 0,25 grama azotnih oksida po pređenom kilometru – 0.25 g/km. Sa Euro 5 standardom, granica je spuštena na 0.18 g/km. Euro 6 standard je doneo granicu od 0.08 g/km.

Da bi mogli da ispune ova ograničenja, proizvođači su počeli da koriste sistem pod nazivom SCR (selektivna katalitička redukcija) koji u izduvni sistem ubrizgava AdBlue tečnost kako bi se smanjio nivo azotnih oksida u izduvnim gasovima.

Šta je AdBlue?

AdBlue je 32,5% bezbojni, sintetički rastvor čiste uree u demineralizovanoj vodi. AdBlue nije otrovan i koristi se za tretiranje izduvnih gasova u dizel vozilima koja su opremljena SCR tehnologijom.

Smanjenje emisija izduvnih gasova je veliki izazov za automobilsku industriju, pa su savremeni standardi za emisiju štetnih gasova usmereni pre svega na smanjenje CO2. Zato su razvijene nove generacije katalizatora za dizel motore koji se nazivaju SCR katalizatori (SCR = selektivna katalitička redukcija). Unutar SCR katalizatora, nalazi se konvertor koji azotne okside (NOx), uz pomoć rastvora uree, pretvara u bezopasnu paru. Na taj način, količina azotnih oksida se smanjuje i za 90%. Tehnologija SCR katalizatora zastupljena je kod Euro 4, Euro 5 i Euro 6 motora.

Rezervoar za AdBlue obično se nalazi pored ili u blizini rezervoara za gorivo. Položaj rezervoara  u vozilu može varirati u zavisnosti od proizvođača i modela vozila, a karakteriše ga plavi čep. AdBlue rezervoar ne sme da bude prazan, jer ukoliko dođe do toga onda više nije moguće pokrenuti motor. Vozilo nadgleda nivo tečnosti u rezervoaru i multifunkcionalni ekran obaveštava korisnika nekoliko puta unapred, ako je potrebno da se ponovo sipa u vozilo. Zapremina rezervoara varira, od 5 do 20 litara, a potrošnja je otprilike jedan litar na oko 1.000 kilometara (prosečan osrednji porodični automobil).

AdBlue nije zapaljiv proizvod, siguran je za rukovanje i ne može se smatrati opasnom materijom za ljude i okolinu.

Kako se koristi AdBlue?

AdBlue je tečnost koja se koristi kod dizel motora sa Euro 4 i novijim standardom da bi se eliminisali štetni izduvni gasovi. Koristi se tako što se određena količina AdBlue tečnosti ubrizga u izduvnu granu, zatim u katalizatoru hemijskom reakcijom iz opasnih azotnih oksida nastaju azot (koji je u vazduhu koji udišemo) i vodena para koji izlaze u atmosferu kroz auspuh.

AdBlue je dostupan na benzinskim stanicama i u auto servisima, a može biti u vidu kanisterskih pakovanja ili se pumpa iz posebnih rezervoara.

Na linku ispod možete pogledati kako se koristi AdBlue:

https://www.youtube.com/watch?v=iesrzh0dCVk

Za sve dodatne savete na raspolaganju Vam stoji Vaš Auto Mika.