Interkuler je deo čija je funkcija hlađenje sabijenog vazduha kod motora sa turbo punjačem ili kompresorom, a koristi se kod benzinskih motora.

Kako bi motor razvijao veću snagu, potrebno je da se u komoru za sagorevanje ubaci što veća količina goriva i vazduha. Budući da se vazduh sabijanjem zagreva, interkuler ima funkciju da smanji temperaturu sabijenog vazduha, jer se na taj način dodatno povećava gustina vazduha koji se ubacuje u cilindar. Gušći vazduh je bogatiji kiseonikom, čime se omogućava da se ubrizga veća količina goriva, što povećava snagu motora i do 20%.

Naziv interkuler ili hladnjak interkulera dolazi od prvobitne namene, a to je hlađenje vazduha između dva stepena sabijanja, ali kod današnjih automobila se ugrađuju iza turbine, pa se tako ovi hladnjaci mogu nazvati i afterkuleri. Interkuler se sastoji od ulaza sabijenog vazduha, izlaza rashlađenog vazuha i aluminijumskog saća. Montiraju se na mesto gde je protok vazduha najveći – u prednjem delu automobila, odmah ispred ili ispod hladnjaka rashladnog sistema motora. Atmosferski vazduh struji preko rebara interkulera i na sebe preuzima toplotu, čime se postiže efekat hlađenja sabijenog vazduha. U zavisnosti od konstrukcije motora, moguća je i ugradnja sa strane ili iznad motora, ali najefikasnija je ugradnja na prednjem delu automobila. Kod automobila sa motorom ugrađenim pozadi, konsktruktori pribegavaju vodenom hlađenju interkulera, što povećava efikasnost hlađenja, ali ujedno poskupljuje ugradnju.

Interkuler je zbog svoje jednostavnosti, bez komplikovane elektronike, vrlo pouzdan element, pa su ozbiljni kvarovi retki, ali postoji mogućnost da dođe do manjeg protoka vazduha usled nataloženog ulja. Kako unutar interkulera dolazi do pada temperature, vremenom se u njegovoj unutrašnjosti kondenzuju uljne pare. Iako je normalna pojava da se u izduvu nađu ova isparenja, u slučaju da turbina počne da propušta ulje u većoj količini, ono putem creva završi u interkuleru. Potrebna je kontrola sistema interkulera i obavezno ispuštanje ulja iz sistema ako se nakupilo u većim količinama. Ukoliko primetite pad snage i lokvice ulja ispod automobila, to je znak da prekontrolišete interkuler, moguće da je probijen ili je šuplje crevo zakačeno na njega. Kako je postavljen na prednjem delu automobila, moguće je da zbog udara kamenčića dođe do probijanja rebara interkulera, pa je u tom slučaju potrebna zamena i varenje. Varenje ne preporučujemo zbog velikog pritiska vazduha usled čega dolazi do pucanja istog pored samog vara.

Kako ohladiti interkuler?

Ukoliko je standardni, isprerite interkuler, ohladite ga ugljen dioksidom iz aparata za gašenje požara sa udaljenosti od metar, pazite da nikakva supstanca ne uđe u nozdrve auta, jer će sagoreti kiseonik i auto će stati.

Koja je opasnost od ulja u interkuleru?

Ulje koje ulazi u međuhladnjak motora čest je kvar koji je jedinstven za motore sa turbopunjačem. U slučaju da motorno ulje ulazi u međuhladnjak, uočava se smanjenje snage motora. U različitim režimima rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem, kada se pritisne papučica gasa, dolazi do padova.

Kako međuhladnjak utiče na potrošnju goriva?

Budući da interkuler smanjuje temperaturu vazduha pre nego što uđe u komoru za sagorevanje, to utiče na potrošnju goriva.

Zašto ispirati interkuler?

Ulje, koje pokreće neispravan turbopunjač, ​​taloži se u međuhladnjaku. Interkuler je dizajniran za hlađenje vazduha. Stoga, prilikom popravke ili zamene turbo punjača, interkuler mora biti ispran.

Auto Mika prodavnica nudi širok asortiman creva interkulera.

Za sva dodatna pitanja, uvek na raspolaganju, Vaš Auto Mika!