Servo pumpa je najvažniji deo servo sistema. Ona stvara pritisak i preko creva i cevi cirkuliše ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika sistema do servo letve i nazad.

Vrste servo pumpi

Hidrauličnu pumpu pokreće sam motor automobila preko pogonskog kaiša. Najvažniji deo hidraulične servo pumpe je rotaciono telo sa perajima. Prilikom pokretanja pumpe peraja izlaze iz svog tela i rotiraju se unutar ovalne komore. Servo ulje, koje iz posude za ulje dolazi u pumpu, ulazi izmedju peraja koja svojom rotacijom stvaraju pritisak izmedju gornje i donje frikcione površine servo pumpe. Kada motor radi većom snagom, pumpa pravi znatno veći pritisak hidraulične tečnosti. Kako bi se izbeglo oštećenje sistema zbog prevelikog pritiska, na pumpi postoji regulator pritiska. Da bi sistem pravilno funkcionisao, pumpa mora da stvara dovoljan pritisak kada je motor u najmanjem broju obrtaja.

Kod električnih servo pumpi pritisak se stvara u hidrauličnom delu pumpe koji pokreće električni motor koji se nalazi u sklopu pumpe i radi na 12V preko akumulatora.

Hidraulični sistem oko servo pumpe sastoji se od cevi pod niskim i pod visokim pritiskom. Kod samih cevi može doći do oštećenja kao što su pukotine, prorezi, ispupčenja, cevi mogu da očvrsnu ili da budu premekane. Pucanje cevi dovešće do curenja hidraulične tečnosti. To ne samo da dovodi do pada pritiska u sistemu, čiji je rezultat „tvrd volan” koji se teško okreće, već i do ozbiljnijih oštećenja sistema.

Najčešći kvarovi u servo pumpi

Unutrašnje curenje je najčešći kvar u servo pumpi. Ono nastaje usled starosti ili oštećenja zaptivnih elemenata i tada pumpa stvara pritisak samo prilikom većeg broja obrtaja. Jedan od čestih kvarova je i zujanje koje može da prouzrokuje oštećenje ležaja servo pumpe.

Ukoliko je vozilo staro nekoliko godina, preporučuje se zamena hidrauličnih vodova koji spajaju prenosnik volana sa pumpom servo uredjaja. Stari i oštećeni vodovi mogu biti opasni i dovesti do nepravilnog rada celog sistema.