Danas otkrivamo koja je njihova osnovna uloga, koliki im je životni vek, ali i kako ih zameniti.

Koja je osnovna uloga svećica za automobile?

Svećice za auto se smatraju veoma značajnim za rad automobila jer predstavljaju električni uređaj, koji struju visokog napona, proizvedenu u sistemu za paljenje, pretvara u električnu varnicu i na taj način vrši paljenje smeše goriva i vazduha koja se nalazi u cilindru automobila. Kao što je već poznato one se koriste kod benzinskih motora, gde pokreću fazu sagorevanja u motoru, dok s druge strane dizel motori, rade pomoću sistema samopaljenja, tj. ubrizgano gorivo se pali kada smeša vazduha i goriva dostigne temperaturu samopaljenja.

Svećice su dizajnirane za rad u ekstremnim uslovima, otporne su na visoki napon i visoke pritiske, kao i temperaturne varijacije između motora i okoline, ali su takođe otporne i na hemijsku koroziju iz goriva i nesagorelih gasova. Sastoje se od metalne školjke, odnosno kućišta sa navojem koji je izolovan od centralne elektrode specijalnim porcelanskim izolatorom. Centralna elektroda, koja može da sadrži otpornik, povezana je temeljno izolovanom žicom sa izlaznim terminalom indukcionog kalema ili induktora. Ta metalna školjka svećice se zavrće u cilindarsku glavu, pa je kroz taj fizički kontakt uzemljena. Centralna elektroda prolazi kroz porcelanski izolator i ulazi u komoru za sagorevanje, formirajući zazor svećice između unutrašnjeg kraja centralne elektrode i obično jednog ili više jezičaka ili struktura povezanih sa unutrašnjim krajem školjke svećice, koja služi kao uzemljenje, preko navoja spojenog sa glavom motora. Svećica je podešena da zajedno sa ostalim komponentama obezbedi siguran hladan start motora, siguran i neometan rad motora tokom čitavog veka trajanja i da tokom dužeg rada na području visokih obrtaja ne dođe do pregrevanja.

Životni vek svećice

Životni vek svećica zavisi od toga koliko puta ona generiše varnicu. S druge strane, životni vek svećica takođe zavisi i od tipa svećice, tj. do različitih materijala koji se koriste za njihovu proizvodnju, ali i načina na koji se vozilo eksploatiše.
Preporuka za standardne svećice je da treba da se promene nakon pređenih 15.000 km do 30.000 km. Svećice sa iridijumskom ili platinskom elektrodom mogu preći bez većih problema i 100.000 km, dok za neke premijum iridijumske svećice stoji da mogu da pređu čak 200.000 km. Ali često se postavlja pitanje da li da se svećice i posle toliko pređenih kilometara promene ili ne, jer one i dalje funkcionišu kako treba. Zbog čega ih onda promeniti? Prosto, ukoliko svećice na vašem automobilu prestanu s radom, može se ozbiljno ugroziti rad katalizatora, što može da donese dodatne probleme. Dakle, svakako je savet da se svećice redovno kontrolišu.
U svakom slučaju ukoliko se desi da vam motor ne radi kako treba, trebalo bi da proverite svećice. Signali koji otkrivaju da imate problem sa svećicama su: povećana potrošnja goriva, iznenadno usporavanje automobila ili „stani-kreni“ vožnja, nedostatak ubrzanja, štucanje motora i problemi sa paljenjem automobila.

Kako zameniti svećicu?

Ranije je zamena svećica kod starijih automobila bila veoma jednostavna je su motori bili manje složeni nego što je to slučaj danas. Kod modernih automobila sistem motora je mnogo složeniji, usled korišćenja napredne tehnologije, te je kod njih pristup svećicama blokiran nekim drugim komponentama.
Prilikom zamene svećice treba obratiti pažnju da prljavština ili neke druge čestice ne uđu u prostor iz kojeg je svećica izvađena, jer to može da prouzrokuje oštećenje unutrašnjosti cilindra. Ovde se savetuje krajnji oprez. Takođe, prilikom zavrtanja svećice treba obratiti pažnju da se ona previše ne zavrne jer tako postoji mogućnost da se ošteti navoj u glavi motora. Ukoliko se to desi, zamena glave motora je neminovna, što može da bude veoma skup trošak.
Na kraju ono što vam u svakom slučaju preporučujemo je da redovno održavate vaše vozilo i pratite kada bi trebali da zamenite svećice pre nego što njihove performanse počnu da degradiraju. Isto je bitno da pratite i pređenu kilometražu kako bi na vreme zamenili motorno ulje i ne bi sebe doveli u neprilike sa skupim popravkama motora.

U Auto Miki možete pronaći kako svećice tako i sva motorna ulja koja su potrebna za redovno održavanje vašeg mezimca!

Izvor: plattner.rs
Uvek na raspolaganju,
Vaš Auto Mika!