Ukoliko koristite motorna ulja nekvalitetnog i neproverenog porekla, rizikujete da ozbiljno ili trajno oštetite motor

Posledice upotrebe nekvalitetnog ulja nepoznatog porekla mogu dovesti do vrlo ozbiljnih kvarova, čak i otkazivanja motora, što dovodi do velikih troškova popravke i sanacije, a mogu da se manifestuju na neki od sledećih načina:

  • Posledice upotrebe nekvalitetnog ulja nepoznatog porekla mogu dovesti do vrlo ozbiljnih kvarova, čak i otkazivanja motora, što dovodi do velikih troškova popravke i sanacije, a mogu da se manifestuju na neki od sledećih načina:
  • Pregrevanje motora – porast radne temperature motora nastaje kao posledica degradacije ulja usled čega ono gubi svojstva podmazivanja što može dovesti do deformacija komponenti motora ili u najgorem slučaju do zaribavanja.
  • Pad pritiska ulja – javlja se usled neodgovarajuće viskoznosti ulja ili neodgovarajućeg kvaliteta, a dovodi do povećanog trenja i habanja pokretnih delova motora, a nadalje do porasta temperature motora  i oštećenja delova motora.
  • Povećana buka, promena zvuka motora i sporiji start – ulje lošeg kvaliteta brzo gubi viskoznost usled čega uljni film postaje tanji, slabi i prekida se pa dolazi do kontakta metal na metal što rezultira pojavu buke i habanje komponenti motora.
  • Velike količine taloga u ulju – ulje nema dovoljno deterdžentskih i disperzantskih aditiva koji obezbeđuju čistoću motora, naslage se talože na klipnim prstenovima i ventilima i izazivaju habanje cilindara i delova motora.
  • Otežano pokretanje motora u zimskim uslovima ukazuje na nedostatak aditiva za održavanje viskoznosti.
  • Pojava korozije javlja se u nedostatku aditiva koji neutrališu kisele produkte koji se javljaju kao posledica sagorevanja goriva.
  • Penušanje ulja nepovoljno utiče na podmazivanje i ubrzava oksidaciju ulja.
  • Povećana potrošnja ulja nastaje kao posledica nekvalitetnog baznog ulja koje isparava na nižim temperaturama pa je potrebno češće dolivanje ulja.
  • Oštećenje ventila i bregaste osovine nastaje kao posledica upotrebe ulja koje pri sagorevanju stvara velike količine pepela.

Motorno ulje uvek kupujte kod ovlašćenih distributera i uvoznika

Da biste izbegli pomenute posledice, prilikom izbora maziva potrebno je da se pridržavate preporuka proizvođača originalne opreme, a kupovinu maziva vršite isključivo kod generalnog i ovlašćenog uvoznika i distributera. Jedino tako možete biti sigurni da ste kupili proizvod koji u potpunosti zadovoljava karakteristike kvaliteta propisane od strane proizvođača maziva.

Automika svojim korisnicima nudi originalna maziva iz ponude SHELL programa koja su poznata po svom kvalitetu.

Preuzeto sa: orbico-shelllubricants.rs