Motorno ulje ima izuzetno važnu ulogu i direktno utiče na životni vek motora, pa je zato veoma važno vršiti redovnu proveru i zamenu ulja u motoru. Neredovna i neblagovremena zamena ulja može uzrokovati oštećenje delova motora. Motorno ulje ima svoj radni vek i u normalnim uslovima upotrebe, aditivi se delimično troše, a samo ulje stari i degradira. Degradacija ulja je neizbežna, a brzina kojom ulje degradira zavisi od niza faktora (kvalitet baznog ulja, aditivi, uslovi vožnje, konstrukcija motora, itd). Preporučuje se kontrola nivoa ulja na svakih 1000 pređenih kilometara, posebno pre dužih putovanja. Prilikom zamene ulja potrebno je pridržavati se preporuka proizvođača vozila o intervalu zamene, viskoznoj gradaciji i kvalitetnom nivou ulja.

Noviji automobili imaju više dijagnostičkih alata kao što je senzorna jedinica pritiska ulja u motoru i alate na instrument tabli koji mogu da pomognu u identifikovanju problematične situacije nedostatka ulja. U starijim vozilima, koja jesu vozači često moraju ručno da provere stanje ulja, jer lampica za proveru ulja nije dovoljno merodavan signal.

Obavezna je i zamena filtera ulja prilikom promene ulja. Filter ima važnu ulogu skupljanja svih nečistoća koje dospevaju u ulje. Možda samo ulje može da podnese veliku kilometražu, ali kada se filter napuni, ubacivaće nefiltrirano ulje nazad u mešavinu. Redovnom zamenom filtera sprečavate haos koji može da izazove ulje puno prljavštine i čestica metala.

Izvor: www.orbico-shelllubricants.rs