Pripremite automobil za letnju sezonu

Bliži nam se leto i vreme odmora, a kako biste bezbedno mogli da putujete važno je da pripremite Vaš automobil u skladu sa vremenskim uslovima. Kako biste bez problema mogli da krenete na duže putovanje i prilagodite svoj automobil za rad na višim temperaturama važno je proveriti nekoliko bitnih činilaca.

Zamenite gume, proverite antifriz, klima uređaj, ulje i filtere

Obratite pažnju na sledeće stvari:
1.Zamena zimskih guma letnjim
Zimske „gume” nisu prilagođene za vožnju u uslovima viših temperatura. Naročito bi trebalo obratiti pažnju na pritisak u “gumama”. Proizvođači pneumatika i automobila u svojim priručnicima propisuju pritisak i tih preporuka se treba pridržavati.

2.Proverite antifriz
Rashladna tečnost – antifriz omogućava spuštanje tačke mržnjenja i povećanje tačke ključanja vode u rashladnom sistemu. Osim toga, sprečava koroziju metalnih delova motora i hladnjaka, pa je veoma bitno da antifriz bude u sistemu tokom cele godine, a ne samo zimi.

3.Proverite klima uređaj
Provera stanja klima uređaja u automobilu podrazumeva kontrolu pritiska, koncentracije i količine rashladne tečnosti, moguće curenje sistema, po potrebi zamenite filter kabine (polen filter) i očistite ventilacione kanale.

4.Proverite ulje i filtere
Motorno ulje kao i filtere trebate redovno proveravati bezobzira na doba godine. Ukoliko ne kontrolišete redovno nivo ulja ili ga ne zamenite na vreme može doći do oštećenja na motoru vozila.

5.Proverite kočnice
Isto kao za ulje, provera kočionog sistema je obavezna bez obzira na doba godine. U slučaju da primetite bilo kakvo odstupanje od pravilnog funkcionisanja, obratite se ovlašćenom servisu.

Izvor: www.orbico-shelllubricants.rs