Servis klime najbolje uradite pre početka sezone

Iako servis klima uređaja u automobilima zvanično nije propisan ni kod jednog proizvođača automobila na listi redovnih servisa, servisiranje klime u autu je poželjno obaviti svake godine. U redovan servis auto klime spada zamena ulja i gasa kao i dezinfekcija klima uređaja odnosno antibakterijsko čišćenje ventilacionih kanala i isparivača klime kao i zamena polen filtera. Prilikom servisiranja obavezno treba proveriti da li nije došlo do curenja gasa iz sistema, jer je u većini ovakvih slučajeva obavezno vađenje kompletne instalacije napolje, varenje aluminijumskih cevi ili, ako su baš neupotrebljive zbog poroznosti, njihova zamena crevima. Takođe redovno treba čistiti hladnjak “klime” jer se vremenom se u njemu nakupi prašina i druge nečistoće, pa se smanjuje efikasnost rada.

Osim rashlađivanja, redovan servis klima uređaja je bitan i zbog zdravlja

Ukoliko ne serivisirate redovno klima uređaj u autu to može imati nepoželjne posledice ne samo po ispravnost uređaja već i po Vaše zdravlje. Posledice mogu biti višestruke kao što su iritacija očiju i respiratornog sistema, bakterijske infekcije ili alergijske reakcije. Zato je najbolje da klimu u Vašem autu redovno održavate, kako biste sprečili na vreme sve negativne posledice i pripremili se za letnju sezonu.

Izvor: www.magazinauto.com