Akumulator je jedan od najvažnijih električnih uređaja u automobilu.

Zato ga treba redovno održavati kao i povremeno kontrolisati. On se sastoji od ćelija u kojima se nalaze elektrode uronjene u elektrolitičku tečnost. Elektrolit, to jest, rastvor čiste sumporne kiseline i destilovane vode omogućava hemijsku reakciju pri kojoj nastaje električna energija. Najčešće se na polovima akumulatora stvore oksidne naslage, pogotovo na plus klemi koja je slab provodnik električne energije u oba smera, odnosno kada daje struju i kada je prima od diname alternatora. Zbog toga je vrlo važno da pravilno održavate i redovno kontrolišite akumulator na svom automobilu. Na taj način se može značajno produžiti životni njegov životni vek. Kako bi akumulator na Vašem automobilu što duže trajao bilo bi dobro da se pridržavate sledećih saveta:

  • nivo elektrolita treba da bude iznad olovnih ploča najmanje od 1 do 1,5 cm,
  • u slučaju smanjenja nivoa tečnosti, dolivati isključivo destilovanu vodu,
  • pri radu s elektrolitom biti izuzetno pažljiv, jer može da nagrize odeću ili kožu,
  • napon ne sme da opadne ispod normalnog nivoa,
  • spojevi treba da budu uvek čvrsto fiksirani i premazani sredstvom protiv korozije,
  • ukoliko postoje problemi sa startovanjem motora, treba sačekati da se akumulator malo `odmori`, pre narednog pokušaja, pošto se u ovakvim situacijama najlakše isprazni,
  • izbegavati njegovo čuvanje na niskim temperaturama, bez obzira što se ne koristi.

Ukoliko niste sigurni u ispravnost akumulatora na Vašem automobilu ili želite da stari akumulator zamenite novim, servis Automika Vam stoji na raspolaganju.

Izvor: www.nezavisne.com