Od svih sistema na tvom vozilu, kočioni sistem može biti od najveće važnosti. Kada vozač pritisne kočnicu, kočioni pojačivač povećava snagu, gurajući direktno u glavni cilindar. Glavni cilindar pretvara linijsko kretanje i silu u hidraulični pritisak.

Kako radi glavni cilindar?

Na vrhu glavnog cilindra je rezervoar za kočionu tečnost, obično direktno priključen, ali ponekad povezan sa crevom. Gravitacija dovodi kočionu tečnost do glavnog cilindra, ispunjava prostor oko dva klipa, po jedan za svaki krug. U mirovanju, povratne opruge potisnu klipove na zadnju stranu glavnog cilindra, oslobađajući sav pritisak sa linija kočnica. Kada vozač pritisne pedalu kočnice, pritisak pedale kočnice pritiska na primarni klip. Kako se primarni klip pomera napred, pomera se pored ulaznog porta i generiše hidraulični pritisak. Zbog toga što se kočiona tečnost kompresuje, sekundarni klip se istovremeno pomera napred, stvarajući hidraulični pritisak u sekundarnom krugu kočnica.
Kao i svi, mehanički i hidraulični delovi i glavni cilindar se nakon nekog vremena istroši. Na primer, vozači koji su često na autoputevima ređe koriste kočnice, imaju tendencije da im cilindri traju duže od vozača u gradu.

Nekoliko znakova da glavni kočioni cilindar ne radi:

  • Pedala kočnice se pomiče: Kada vozač pritisne pedalu kočnice, pedala treba da ide do određene tačke i ostane tamo. Ako pedala nastavlja da pada, to može da ukazuje na curenje unutrašnje kočione tečnosti. Proverite spoljašnje curenje iz kočionih vodova i cilindara na točkovima.
  • Zagađena kočiona tečnost: Tokom vremena gumeni zaptivači mogu se raspasti, što dovodi do ’prljave’ tečnosti za kočenje. To može biti uzrokovano nekompatibilnom kočionom tečnošću. Da bi zaptivači trajali duže uvek koristite tečnost navedenu u upotrebama i menjajte tečnost na svakih 30000km.
  • Svetlo upozorenja za kočnice: Ovo upozoravajuće svetlo može da se javi iz različitih razloga, u zavisnosti od dizajna vozila. Obično će se upaliti lampica upozorenja o kočenju kako bi se pokazao niski nivo tečnosti kočnice ili uključivanje parkirne kočnice, a neka vozila takođe pale lampicu da bi ukazala na problem sa kočionim pritiskom.
  • Popravka glavnog cilindra

    Većinom se problemi sa glavnim cilindrom rašavaju potpunom zamenom. Istina, oni mogu biti obnovljeni, ali svodi se na isto kao i kupovina novog cilindra. Cilindar ne dolazi često sa rezervoarima, pa se stari može očistiti i postaviti na novi cilindar.
    U našem maloprodajnom objektu AutoMika u Prvomajskoj 2H Vam nudimo širok izbor delova vezanih za kočione sisteme, a u toku je i akcija, 15% popusta na stari lager koji traje do isteka zaliha.