Najbolje motorno ulje za vaš auto, smanjuje trenje i habanje sprečavajući direktan kontakt površina dok se kreću, a samim tim i njihovo trošenje. Odnosi toplotu u delovima koji generišu visoku temperaturu, raspoređujući je ravnomerno po motoru. Kvalitetna motorna ulja doprinose produžavanju radnog veka vašeg motora i značajno smanjuju troškove njegovog održavanja.

Koji su tipovi motornog ulja?

Motorno ulje se sastoji od baznog ulja i aditiva koje dodajemo kako bismo poboljšali performanse ulja. Tako dobijamo podelu na mineralna ulja koja dobijamo procesom prerade nafte, sintetička ulja koja dobijamo mešanjem sintetičkih komponenti i polusintetička ulja koja dobijamo mešanjem mineralnih i sintetičkih ulja.

Mineralno ulje

Ova motorna ulja se dobijaju rafiniranjem sirove nafte, gde se prilikom procesa uklanja prirodna nečistoća. Pošto mineralna ulja nisu u koraku sa motorima nove generacije i ne zadovoljavaju osnove njihovog podmazivanja, ova ulja su odlična za starije modele vozila i starije motore.

Ono što je potrebno znati je da mineralna ulja prolaze kroz motor sporije zbog svoje veće gustine i samim tim utiču na povećanu potrošnju goriva i performanse vozila. Takođe, oksidaciona stabilnost je niža što dovodi do češće zamene ulja. Međutim, ono što je njihova prednost jeste niska cena.

Sintetičko ulje

To su motorna ulja koja su kao što i sama reč kaže, veštačka. Za razliku od mineralnih ulja, podvrgnuta su prefinjenijim modifikacijama kako bi zadovoljila motore visokih performansi. Ovde su u pitanju složene hemijske transformacije koje obuhvataju polimerizaciju ugljovodonika u velike molekule. Ovi molekuli su stabilne strukture što doprinosi da zadrže dobru viskoznost na visokim temperaturama, a sa druge strane ostaju protočni na niskim temperaturama. Zaključujemo da ova ulja olakšavaju pokretanje motora u hladnijim uslovima, a istovremeno ne moramo da brinemo i o visokim temperaturama. Ova ulja imaju veću čistoću što dalje doprinosi optimizaciji održavanja motora. I ovde su uključeni aditivi kako bismo poboljšali performanse tj. zaštitili motor od habanja, oksidacije, korozije. Iako im je cena viša, prednost je ređa zamena ulja.

Polusintetičko ulje

Ovo je mešavina mineralnog i sintetičkog ulja. Ova ulja su malo jeftinija od sintetičkih ulja, ali skuplja od mineralnih i imaju dobar odnos cene i kvaliteta. Ovde imamo manja poboljšanja performansi koje manje štite komponente motora i brže se razgrađuju od sintetičkog ulja, ali s druge strane čistija su, bolje tečna i dugotrajnija od mineralnih ulja. Kao i sintetička ulja, predviđena su za upotrebu u modernijim vozilima.

Kada bi trebalo zameniti motorno ulje?

Još do nedavno ulje u motoru se moralo zameniti već nakon par hiljada kilometara, a danas se menja i na 30.000 km ili više u modernim motorima. Istovremeno, proizvođači vozila, u nastojanju da se usklade sa EURO normama o emisijama štetnih sastojaka iz automobilskih izduva ili ograničenja potrošnje goriva, povećavaju intervale zamene ulja uz sve strože zahteve u specifikacijama maziva, uglavnom u pogledu njihove kompatibilnosti sa sistemima za obradu izduvnih gasova.

Auto Mika prodavnica nudi širok asortiman motornih ulja kao i Shell program ulja za motore.

http://www.automika.co.rs/product-category/prodavnica/shell-program/

http://www.automika.co.rs/product-category/prodavnica/ulja/ulje-za-motor/