Servo sistem je pomoćni sistem za upravljanje vozilom. Delovi servo sistema su letva volana, servo pumpa, semerinzi, manžetna, i ležajevi. Svi delovi moraju da rade zajedno da bi servo sistem mogao da funkcioniše.
Servo sistem omogućava bezbedno kretanje na visokim brzinama i lakše upravljanje vozilom. On stvara i usmerava pritisak. Takođe, služi da bi se smanjila sila koja nastaje usled delovanja vozila na neku podlogu, kako bi upravljanje vozilom bilo znatno olakšano.

Najrasprostranjeniji tipovi servo uređaja su:

  • hidraulički;
  • pneumatski;
  • električni.

Osnovni elementi servo uređaja

Izvor energije. Kod hidrauličnog servo uređaja je to hidraulična pumpa koja dobija pogon od motora, a kod pneumatskog servo uređaja izvor energije je kompresor sa rezervoarom.
Servo motori su rotacioni aktuatori koji se koriste u aplikacijama gde je potrebno upravljanje ugaonom pozicijom, brzinom i ubrzanjem. Sastoje se od odgovarajućeg motora u kombinaciji sa senzorom koji daje informaciju o poziciji.
Razvodnik ili razvodni ventil je vrsta hidrauličkog ventila koji usmerava tok hidrauličkog fluida u hidrauličkom pogonu propuštanjem, zatvaranjem ili promenom smera tog toka. On mora omogućiti distribuciju radnog fluida u jedan ili drugi deo radnog cilindra u zavisnosti od potrebnog smera obrtnog momenta na upravljački točak, te da prekine dovod radnog fluida kada se dostigne zaokretanje točka diktirano točkom upravljača.
Servo-sistemi kod vozila ima najveću primenu kod sistema za upravljanje i kočionog sistema.

Servo pumpa

Servo pumpa je ključni element servo sistema. Ona stvara pritisak, preko creva i cevi dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve. Pumpu pokreće sam motor automobila preko kaiša ili akumulator, ako je u pitanju električna ili elektronska pumpa.

Servo letva

Servo letva je deo servo sistema u kome se pritisak prenosi iz jedne strane u drugu u zavisnosti od toga u koju stranu okrenete volan.
Kada okrenete vaš volan, u stvari okrećete razvodnik servo letve. Prethodno je pri paljenju vozila pokrenuta servo pumpa koja stvara pritisak i preko creva i cevi dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve.
Kako okrećete volan, okreće se i razvodnik koji na sebi ima niz rupica i zaptivnih elemenata koji služe da usmere pritisak u levu ili desnu komoru.