Alternator je bitan element svakog vozila, nalazi se blizu motora. Iako je akumulator glavni izvor električne energije, alternator je zaslužan da se napajanje odvija neometano. Dok je akumulator neophodan za pokretanje automobila kada je ugašen, alternator održava auto upaljenim dok motor radi. Napaja većinu elektronskih komponenti automobila, uključujući farove, elektronske podizače stakla, brisače, grejanje sedišta kao i svetlosnu signalizaciju, upozorenja na instrument tabli i radio.

Kako radi alternator?

Alternator je električni generator koji strujom snabdeva sve električne uređaje u automobilu i puni akumulator. Generator je zapravo mini elektrana koju pokreće motor, a kada motor ne radi, električnu energiju daje akumulator. Električni generator može biti dinamo, generator jednosmerne struje ili alternator, generator naizmenične struje. Danas svi moderni automobili poseduju generatore naizmenične struje, dakle alternatore. Oni se koriste jer su znatno jači i već pri najmanjem broju okreta daju dovoljno struje za punjenje akumulatora.
Alternator radi tako što mehaničku energiju pretvara u električnu. Kada je motor uključen, on pokreće pogonski remen koji se oslanja na remenicu pričvršćenu za alternator. Remenica okreće osovinu rotora alternatora koja vrti set magneta oko zavojnice. Ovi rotirajući magneti generišu naizmeničnu struju oko zavojnice, koja se zatim usmerava u ispravljač alternatora. Ispravljač pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu, što aktivira jednosmerne električne sisteme automobila.
Uglavnom traju tokom čitavog životnog veka automobila, ali to ne mora da bude uvek slučaj. Opšte habanje ili oštećenje se javlja usled promene toplote, prekomerne upotrebe, kontakta sa vodom. Neispravni delovi ili pohabane žice takođe mogu dovesti do kvara.

Čemu služi alternator?

Za startovanje svakog automobila potrebna je određena količina električne energije, a ona se čuva u akumulatoru. Kada upalite automobil, osim akumulatora, električnu energiju troše i ostali električni uređaji u automobilu, kao što su svetla, žmigavci, sirena, brisači, grejanje.
Bez alternatora bi se veoma brzo potrošila skladištena električna energija iz akumulatora. Njegova uloga je da konstantno proizvodi potrebnu količinu struje za napajanje svih potrošača, a da ujedno njen višak skladišti u akumulator i dopunjava ga.
S obzirom da se akumulator puni jednosmernom strujom, alternatori sadrže i usmerivače, koji pretvaraju naizmeničnu električnu energiju u jednosmernu i sprečavaju pražnjenje akumulatora kod njegovog sporog okretanja.
Glavna svrha alternatora je održavanje baterije u automobilu, odnosno akumulatora. On koristi snagu i moć motora kako bi stvorio električnu energiju koju potom šalje na bateriju kako bi je potpuno napunila. Snaga motora se šalje alternatoru preko kaiša za pogon motora, zupčastog kaiša. Zbog toga je veoma važno proveriti kaiš i zameniti ga po potrebi.

Auto Mika nudi usluge servisa alternatora.

Kada vozite svoj automobil sa uključenim svim električnim uređajima kao što su svetla, brisači vetrobranskog stakla, radio, oni koriste mnogo električne energije. Ukoliko bi svi potrošači na vozilu radili samo na akumulator, on bi se za svega nekoliko minuta u potpunosti ispaznio i auto bi stao. Da bi se to sprečilo i da bi baterija konstantno bila potpuno napunjena, koristimo alternator.

Za sva dodatna pitanja, uvek na raspolaganju, Vaš Auto Mika!