Pumpa za gorivo je pumpa koja osigurava da uvek bude dovoljno goriva i jedan od najvažnijih delova automobila. Ukoliko je motor srce, ona je pretkomora svakog modernog automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Njena uloga je da isporuči potrebno gorivo iz rezervoara u motor.
Pumpa za gorivo predstavlja deo sistema za dovod goriva, koji čine i rezervoar za gorivo, cevovod goriva, prečistač za gorivo, karburator ili ubrizgači goriva, prečistač za vazduh i usisni vod. Sistem za dovod goriva ima veoma složen zadatak i zbog toga je veoma važno da sve njegove komponente obavljaju svoj posao na adekvatan način.

Kako radi pumpa za gorivo?

Sistem za dovod goriva mora da proizvede smesu vazduha i benzina koja odlazi u motor i pali se pomoću sistema za paljenje. Paljenje mora da se dogodi u tačno određenom trenutku kako bi smesa sagorela u cilindru motora, pokrenula klipove i tako omogućila rad motora. Ukoliko smesa vazduha i benzina nije dobra ili ako vreme paljenja nije precizno, motor neće raditi ili će raditi veoma loše.

Svrha sistema za dovod goriva jeste unošenje smese benzina i vazduha u odgovarajućoj srazmeri u motor. Ta smesa se pretvara u finu maglu u karburatoru pre nego što dospe u usisni vod motora i na kraju u komore za sagorevanje.

Na motorima sa sistemom za ubrizgavanje goriva dovod goriva se obavlja pomoću ubrizgača goriva. Postoje dve osnovne vrste ubrizgavanja goriva. To su posredno ubrizgavanje, tako što se gorivo ubrizgava u usisni vod motora, i neposredno kod kog se gorivo ubrizgava u svaki cilindar iz ubrizgača smeštenih direktno na usisnom vodu. Bez obzira na vrstu ubrizgavanja, ubrizgač raspršuje maglu goriva u usisni vod gde se ona meša sa vazduhom i formira odgovarajuću smesu vazduha i goriva.

Potreba za vazduhom i benzinom kod motora menja se u zavisnosti od temperature, opterećenja motora i brzine kojom se vozi u datom trenutku. S obzirom na to da je veoma teško da sistem obezbedi optimailnu smesu u svim radnim uslovima, veoma je bitno da sve komponente ovog sistema budu na visini svog zadatka, odnosno da rade bez ikakvih poteškoća.

Auto Mika prodavnica nudi veliki izbor pumpi za gorivo.

Kada treba zameniti pumpu za gorivo?

Benzinski motori najčešće imaju pumpu za gorivo, dok dizelska vozila imaju boš pumpu koja stvara vakuum i tako vuče određenu količinu dizela potrebnu za rad motora. U svakom slučaju, ova pumpa je neophodna za adekvatno funkcionisanje vozila i ukoliko dođe do njenog kvara, potrebno je da se obavi zamena pumpe za gorivo novom i odgovarajućom.
Međutim, morate imati na umu da se radi o poprilično velikom trošku ukoliko morate da zamenite celu pumpu. Popravka pumpe je mnogo jeftinija varijanta, ali postoji velika mogućnost javljanja novog kvara nedugo nakon popravke.
Takođe, važno je da prepoznate kada morate da zamenite pumpu. Najbolje bi bilo da kupite potpuno novu i originalnu, kao i da njenu zamenu prepustite profesionalcima. Često se dešava da ljudi sami zamenjuju pumpe ili staru zamenjuju drugom starom, polovnom, pri čemu se problem može dodatno povećati.
Nadamo se da smo Vam malo približili koliko je pumpa za gorivo koristan i važan deo svakog automobila koji omogućava njegovo normalno funkcionisanje. Bez pumpe savremeni automobili ne bi ni mogli da rade, pa je zato važno da redovno vodite računa o njoj i da ne dozvolite da se pokvari.

Za sva ostala pitanja, uvek uz Vas, Vaš Auto Mika!