Koji su glavni kriterijumi?

Mineralno ili sintetičko, indeks viskoznosti, standard: pogledajte sve informacije koje bi trebalo da razmotrite pre odabira odgovarajućeg proizvoda.

Izbor motornog ulja: sintetičko ili mineralno?

Pri odabiru motornog ulja, pre svega treba znati koji tip ulja vam je potreban. Mineralna ulja se dobijaju procesom prerade nafte; sintetička ulja dobijaju se umešavanjem nekoliko sintetičkih komponenti. Polusintetička ulja predstavljaju mešavine mineralnih i sintetičkih ulja. Upravo priroda proizvoda određuje njegovu viskoznost (često se o tome govori kao o gradaciji).

Viskoznost

je pokazatelj koji karakteriše ulje koje pruža otpor kretanju njegovih slojeva u toplim i hladnim uslovima. Motori mogu dostići i temperature do 400°C, tako da ovo predstavlja ključni kriterijum pri odabiru odgovarajućeg proizvoda. Ambalaža motornog ulja nosi ovakvu oznaku: 00w00. Broj na levoj strani pokazuje viskoznost ulja na niskoj temperaturi. Što je broj niži, to je proizvod efikasniji na niskim temperaturama. Broj na desnoj strani označava performanse ulja u toplim uslovima. Što je broj viši, to je ulje efikasnije u uslovima visokih temperatura.

Mineralna ulja

Dobijena preradom nafte, obično se koriste u “konvencionalnim” motorima, na starijim modelima ili u motorima bez turbopunjača. Gušća su od sintetičkih ili polusintetičkih ulja i preporučuju se za vožnju u uslovima umerene klime (nisu kompatibilna sa uslovima visokih temperatura). Njihova oksidaciona stabilnost je niža nego kod drugih tipova motornih ulja te iziskuju češće promene nego sintetička ulja. Glavna prednost ovog ulja je niža cena.

Polusintetička ulja

Mešavina mineralnog i sintetičkog ulja. Dodavanjem sintetičkog ulja mineralnom ulju, poboljšavaju se njegove performanse i zaštita. Polusintetička ulja stoga pružaju dobar odnos kvaliteta i cene. Korišćenje ovih ulja nema uticaja na učestalost promene ulja.

Sintetička ulja

Hemijski modifikovana radi poboljšanja njihovih performansi, sintetička ulja u sebi sadrže manje nečistoća nego mineralna ulja i zbog toga su kvalitetnija. Namenjena su motorima visokih performansi, zbog čega su pogodnija za modernija vozila i trkačke automobile. Sintetička ulja olakšavaju pokretanje hladnih motora dok istovremeno dobro podnose visoke radne temperature istih. Takođe, doprinose optimizaciji održavanja motora. Intervali između promene ulja su duži, kako za dizel, tako i za benzinske motore.

Šta treba znati prilikom odabira motornog ulja

Prilikom odabira motornog ulja, potražite standardne karakteristike proizvoda. Ovakve informacije će vam pomoći da saznate:

  • vrstu motora kojima je namenjena ova vrsta motornog ulja (dizel ili benzinski motor);
  • performanse motornog ulja;
  • da li ulje odgovara preporukama proizvođača motornog vozila.

Trenutno se na tržištu koriste tri standarda koja opisuju motorna ulja.

ACEA standard

To je standard Evropskog udruženja proizvođača automobila (na francuskom “Association des Constructeurs Européens Automobile”). Radi se o pokazatelju kvaliteta koji se opisuje slovom i brojem (npr. A1). Slovo označava tip motora:
A: ulje za benzinske motore;
B: ulje za dizel motore i putnička vozila sa dizel motorima;
C: za lake motore sa katalizatorima ili DPF filterom;
E: za komercijalna vozila i kamione.
Broj označava konkretne performanse koje ulje mora da pruži.

ACEA 2016 definiše

  • 3 kategorije kombinacija za benzinske i dizel motore: A3/B3, A3/B4, A5/B5
  • 5 kategorija za vozila sa uređajem za kontrolu zagađenja: C1, C2, C3, C4, C5
  • 4 kategorije za komercijalna vozila i kamione E4, E6, E7, E9, od kojih su dve za vozila sa filterom za kontrolu zagađenja: E6 i E9.

Standard SAE

Ovaj standard utvrđuje Udruženje automobilskih inženjera i on opisuje stepen viskoznosti ulja. Navodi se na prednjoj strani ambalaže: u formi 00w00.

Standard API

Ustanovio ga je Američki institut za naftu sa ciljem da klasifikuje proizvode prema više kriterijuma: disperzivna snaga i zaštita od habanja, oksidacija, korozija i deterdženti. Standard se sastoji od dva slova: S za benzinske motore ili C za dizel motore. Drugo slovo označava performanse ulja. Što je slovo “dalje” u azbuci, to je viši kvalitet ulja. Na primer, ulje sa oznakom SH ima slabije performanse od ulja sa oznakom SN.

Za informacije o standardu koji je primenljiv na vaše vozilo, potražiti savet u priručniku za vlasnike koji se dobija uz vozilo ili se posavetujte sa našim timom.

Izvor: totalenergies.rs

Uvek na raspolaganju,

Vaš Auto Mika!